Kompass Consulting zaprasza do udziału w projekcie „CZAS NA WŁASNY BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim” realizowany w ramach 8.3., Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk.

GGłównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w okresie 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. wśród 25K i 20M bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku od 30 r.ż., będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. po 50 r.ż., kobiet, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim.

Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie warunki:


Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących obszarach wsparcia:

Zapraszamy do udziału w II etapowej rekrutacji.

Informacje oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są:
na stronie internetowej: www.czas.kompass-consulting.pl oraz w biurze projektu, od pn do pt od godz. 8.00 do 16.00,
adres: Kompass Consulting, ul. Krupnicza 2-4 we Wrocławiu, IV piętro.

Formularze Rekrutacyjne oraz załączniki, w tym oświadczenia i zaświadczenia będą przyjmowane pod adresem mailowym (scany z podpisem):
czasnawlasnybiznes-dolnysl@kompass-consulting.pl lub pocztą tradycyjną oraz w biurze projektu dostępnym dla ON.

Pierwszeństwo udziału w projekcie dla kobiet i osób niepełnosprawnych.

Informacja: tel. 786 957 288.

Do góry